Vv: 11 Les ordene 2

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen, og gjenta alene.

bever

vever

våre

viser