Vv: 7 Finn lyden

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /s/. Si /s/ for hvert klikk.

Vv: 7 Finn lyden