Vv: 6 Velg bokstaver

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /s/. Si /s/ for hvert klikk.

Vv: 6 Velg bokstaver