Kk: 10 Les rimord – side 2 av 5

Kk: 10 Les rimord – side 2 av 5

Les ordene, og legg merke til at de rimer. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Bladene fra et bøketre henger ned over markblomster.

bøk løk søk føk røk besøk

uke luke bruke huke

lek nek stek blek skrek

laken baken maken haken staken