Gg: 2 Velg symbol

Finn talesymbolet for lyden /g/ som i gul.

Gg: 2 Velg symbol