Aa: 6 Lær sang

Syng med, og prøv å lære visa.

Barnetegningen illustrerer sangteksten.

Apetemmer Adrian, han var Atens altmuligmann.
Alle andres aper apte alltid etter Adrian.
Adrian slo an.
Aldri angret han
på alt apepass ved Annas apeland.