ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 1 av 7

ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 1 av 7

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En tjuvjo står på et isflak på vannet. Foto.

tjuvjo
tjene
tjent
tjener
tjeneste
betjent
betjening