ʃ-lyd med SKJ: 11 Les ord – side 1 av 6

ʃ-lyd med SKJ: 11 Les ord – side 1 av 6

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Øyne som skjeler: På ett bilde har det høyre øyet glidd ut, på ett peker begge utover, på ett peker ett innover. Illustrasjoner.

å skjele
skjeløyd
avskjed
skjebne
skjebnetime
skjære
beskjeden