EG-N og ØG-N: 11 Les ord – side 3 av 7

EG-N og ØG-N: 11 Les ord – side 3 av 7

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Tre kvinner holder ei besvimt kvinne oppe. Fjerdemann ser på. Illustrasjon.

(Feit o har å-lyd)
segne om
på vegne av
på mine vegne
på hans vegne
påregne
påregnes
egne seg