Vv: 7 Finn lyden

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /v/. Si /v/ for hvert klikk.

Vv: 7 Finn lyden