Syng med, og prøv å lære visa.

Tegningen illustrerer sangteksten.

Venke var vår hjelper da vi
vasket valpen Varg.
Varg var veldig vilter,
voldsom, vill og ilter. 
Vi ble våte. Valpens villskap
gjorde Vidar arg.

TEST AnyFont

TEST Guntentor