Vv: 4 Koble symbolpar

Dra sammen tegnene som har samme lyd.

Vv: 4 Koble symbolpar