Pp: 17 Les historien – side 14 av 22

Pp: 17 Les historien – side 14 av 22

Les fortellingen. Lytt først mens du følger med i teksten. Les selv etterpå, alene eller sammen med stemmen.

Her er bilde av spilleplata til Europa-Monopol. Barnetegning.

Etter maten spiller alle Europa-Monopol. De investerer i byer i Europa og betaler med euro. De som lander på flyplasser eller hovedsteder, får mulighet til å bli eiere. De som lander på privat eiendom, må betale leie i euro.