Ll: 12 Reparer sangteksten

Ll: 12 Reparer sangteksten

Del opp bokstavrekka i ord, setninger og verseform, slik at diktet blir reparert.

Ll: 12 Reparer sangteksten