Ll: 09 Sorter sangteksten

Ll: 09 Sorter sangteksten

Sorter delene i riktig rekkefølge. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Ll: 09 Sorter sangteksten