Ll: 6 Velg bokstaver

Klikk på alle bokstavene som viser lyden /l/. Si /l/ for hvert klikk.

Ll: 6 Velg bokstaver