Åå: 12 Del ordene i stavelser

Åå: 12 Del ordene i stavelser

Skriv hvert ord med bindestrek mellom stavelsene, sånn som i eksemplet.

Åå: 12 Del ordene i stavelser