Åå: 9 Les ordene

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen, og gjenta alene.

Aud sitter på gulvet og leser et blad

å

år