Klikk på høyttaler-knappene. Skriv ordene du hørte.