Dra hvert talesymbol bort til riktig bokstav

3 Koble talesymbol og bokstav