59-Småordvers

Kai og Aud er søsken. De er åtte og ti år gamle. De bor sammen med mor og far på en gård i Trøndelag. De har masse kuer, høner, sauer og griser der. De har også to hester som Aud rir på.

Aud og Kai hjelper ofte til i fjøset. De liker seg best i sauefjøset, og spesielt når sauene lammer. Ofte har de sett på mens lammene ble født.